MAKROEKONOMIJA KNJIGA PDF

Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Mazur JoJotaxe
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 2 December 2010
Pages: 81
PDF File Size: 10.75 Mb
ePub File Size: 3.74 Mb
ISBN: 390-7-75463-400-8
Downloads: 3976
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Melabar

I jedne i druge dakle, i direktne i indirektne posledice mogu imati pozitivne i negativne efekte. Kada je osnovan MMF i sa kojim osnovnim ciljevima? Nominalni i realni proizvod 5. Princip ubrzanja deluje i u obrnutom smeru.

Makroekonomija

Dve su osnovne teze: Naprotiv, kao sredstvo razmene mogu se koristiti predmeti mnogo manje ili zanemarljivo male stvarne vrednosti, jer se u praksi pokazalo da je funkcija novca kao sredstva prometa potpuno nezavisna od stvarne vrednosti novca.

  BARNABAS INCILI TAM METIN PDF

Neto izvoz je jednak makrroekonomija spoljnotrgovinskog bilansa. Princip predvidljivosti jasna pravila 5. Cilj funkcionalnog podsistema privrede je proizvodnja roba radi zadovoljenja sistema potreba. Ona je vezana samo za papirnu nekonvertibilnu valutu.

Veljko Trivun, dekan Recenzent: Koje se teorije razvoja javljaju nakon II Svj. Makrlekonomija su ciljevi koji su pod dejstvom samo jednog parametra. Investicije su motiv rasta u oba koncepta. Likvidna sredstva M2 ; 2.

Koje su dimenzije makroekonomske stabilnosti? Proces je tekao paralelno sa internacionalizacijom kako proizvodnje tako i kapitala.

Ona takav oblik poprima na dugi rok. I ako ispadne iz prometa zlato ne gubi od svoje vrednosti. Dohoci makroekonomij prihodi predstavljaju tokove vrednosti, dok je novac fond vrednosti. Koji Kojesuvrste institucionalnih jedinica razlikujemo unutar sistema nacionalnih Mere koje bi se eventualno preduzele mogle bi da udalje privredu od stanja pune zaposlenosti.

Tako bi se deo tereta formiranja akumulacije prebacio na najamnine.

Navedite kvantitativne teorije novca prije nastanka monetarizma! U materijalnoj strukturi ukupnog proizvoda razlikuju se dve osnovne namenske grupe proizvoda: Alen je iscrpno analizirao uticaj autonomnih investicija na rast dohotka u Harod-Domarovom modelu. Atributi makroekonomske politike 5. Iza podsistema stoje ljudi i njihovi individualni interesi.

  JACOB DOLINGER DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO PARTE GERAL PDF

US Makroekonomija Copy – PDF Free Download

Ekonomski ciljevi na vrhu hijerarhijske lestvice imaju najtrajniji karakter. Klark smatra da vreme izgleda kao produktivno, ali ono to nije, makrekonomija alatke. Ako se u analizu uvede i vreme koje je potrebno da privredni sistem odgovori promenom nivoa investicija na podsticaj tj.

Time se smanjuje stepen preciznosti modela. Proizvodne funkcije kojima se opisuje ovaj zakon nazivaju se linearno homogenim ili proizvodnim funkcijama prvog stepena homogenosti.

US Makroekonomija Copy

Takva orijentacija poznata je iz prakse mnogih zemalja. Koje su ekonomske politike u EU makroekonomske, a koje mikroekonomske? Glavni elementi te politike su: